Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Το www.lawman.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία μας, που εδρεύει στην Αθήνα Καρκαβιτσα 21.

1. Αποδοχή όρων
Ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τους Γενικούς Ορους Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.lawman.gr

2. Προσωπικά δεδομένα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας, είναι η οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και ο αριθμός της πιστωτικής  κάρτας και η ημερομηνία λήξεως της σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου  εξόφλησης της πιστωτικής κάρτας.  Η συλλογή των στοιχείων αυτών, ως μοναδικό σκοπό έχει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την εκτέλεση των παραγγελιών. Η εταιρεία Lawman σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.

3. Εγγραφή
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει ένα όνομα χρήσης (user name) και ένα προσωπικό αριθμό πρόσβασης (password).
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς, και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία Lawman σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών.  Μετά την δημιουργία της εγγραφής, η διαγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη.

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ο χρήστης αποδέχεται ότι του παρέχεται περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιεί για προσωπικούς και όχι εμπορικούς λόγους το site. Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της Lawman Holsters σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο site.Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του lawman.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ανδρεας ι Κολυβας.

5. Εγγύηση χρήσης site
Η εταιρεια lawman δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος site .Επίσης δεν εγγυάται ότι το site θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6. Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται η εταιρεια lawman για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του
παρόντος site, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή  απώλεια δεδομένων κατά την χρήση του site. Η εταιρεία lawman δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσεις (links) που παρέχονται μέσα από το site. Η εταιρεια μας διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο site σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως.

7. Παραγγελίες
Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν site δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της lawman.gr εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί
την παραγγελία δια μέσου e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε.
Η αποδοχή της αγοράς θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από την λήψη ή όχι αυτού.

8. Τιμές - Κόστος Παραγγελίας
Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν καθώς και το κόστος μεταφοράς. Ο χρήστης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Όλα τα προϊόντα στο lawman.gr συμπεριλαμβάνουν 19% Φ.Π.Α.

9. Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων μπορεί να γίνεται είτε με πιστωτική κάρτα , κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή με αντικαταβολή τοις μετρητοίς.

10. Τρόπος – Κόστος Αποστολής
Τα προϊόντα θα αποστέλονται μέσω μεταφορικής εταιρίας επιλογής της lawman.gr στη διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής. Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας.

11. Επιστροφές προϊόντων
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν εγκρίσεως της εταιρείας lawman εντός προθεσμίας 10 ημερών και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια και δεν έχουν χρησημοποιηθη.
Στην περίπτωση επιστροφής ο χρήστης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος μεταφοράς.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Ολοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο
ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.Η εταιρεια lawman διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

13.Ασφάλεια συναλλαγών
Προς το παρόν το lawman.gr λειτουργεί ως site παραγγελιών και η πληρωμή μπορεί να γίνεται με αντικαταβολή ή με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό. Σύντομα θα διαθέτουμε σύνδεση σε ασφαλή σελίδα Ελληνικής Τράπεζας για την ασφαλή καταχώριση των αριθμών της πιστωτικής κάρτας. Σε καμια περίπτωση το Lawman.gr δεν θα σας ζητήσει με οποιοδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να αποστείλετε στοιχεία των καρτών σας.